Referenties

- Hanze Connect Groningen
- Taalcentrum VU Amsterdam
- Provincie Groningen
- Provincie Friesland
- Gemeente Emmen
- De Kok Advies & Training Groningen
- Reclassering en Jeugdzorg Leger des Heils Utrecht
- Vrouwenopvang Groningen
- Forum Communicatie en Journalistiek Utrecht
- Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag
- Iddink Schoolboeken Ede
- Universitair Medisch Centrum Groningen
- Jeugdzorg
- Ministerie van Justitie
- Woningbouwcorporaties